Utdelningar

Hos stiftelsen kan ansökan enligt stadgarna (se under fliken "om stiftelsen") göras för 

  • Forskning och Försök
  • Undervisning/studieresor
  • Egen eller medarbetares utbildning/utveckling (t ex personalfrågor, leda själv/leda andra, produktion, förmanskurs, företagsekonomi etc)

 

Två ansökningstillfällen under året, senast 1 mars respektive senast 1 november

Blanketter

Ansökningsblankett Forskning, Försök eller Tester (bilaga pdf)

Ansökningsblankett Forskning, Försök eller Tester (bilaga word)

Ansökningsblankett Undervisning eller studieresa (bilaga word)

Ansökningsblankett Undervisning eller studieresa (bilaga pdf)

Ansökningsblankett Egen eller Medarbetares utbilning/utveckling (bilaga word)

Ansökningsblankett Egen eller Medarbetares utbilning/utveckling (bilaga pdf)

Beviljade medel

Beviljade medel för utbildning, undervisning och forskning (bilaga)

Nötkreatursstiftelsens pris (bilaga)